footbondlogo

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÜYE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”, “Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Üye Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Footbond Oyun ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi (“Biz” veya “FootBond”) olarak, FootBond mobil uygulaması (“Platform”) üyeliğiniz (“Üye”) kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi işlememiz hakkında kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

 • Acıbadem Mah. Çeçen Sk. A Blok No: 25a İç Kapı no: 150 Üsküdar/İstanbul Türkiye merkezinde kurulu, 1018451 sicil numaralı Footbond Oyun ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi

KVKK 4. Maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Detaylı Bilgi

Veri KategorisiVeri
Türü
İşleme
Amacı
İşleme Hukuki SebebiToplama YöntemiAktarım Amaçları ve Tarafları
KimlikAd SoyadıMal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiÜyelik sözleşmesi’nin kurulması ve ifası amacıyla kişisel verilerinizi işlememizin gerekli olmasıÜyelik formunun doldurulması ile

(Otomatik)

10 YılE-Posta gönderim süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetleri

(Tedarikçi)*

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Yetkili Kişi, Kamu, Kurum ve Kuruluşları)

İletişimE-Posta AdresiMal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiÜyelik sözleşmesi’nin kurulması ve ifası amacıyla kişisel verilerinizi işlememizin gerekli olmasıÜyelik formunun doldurulması ile

(Otomatik)

10 YılE-Posta gönderim süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetleri

(Tedarikçi)

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Yetkili Kişi, Kamu, Kurum ve Kuruluşları)

İletişimCep Telefonu NumarasıMal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiÜyelik sözleşmesi’nin kurulması ve ifası amacıyla kişisel verilerinizi işlememizin gerekli olmasıÜyelik formunun doldurulması ile

(Otomatik)

10 YılSaklama ve arşiv faaliyetleri

(Tedarikçi)

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Yetkili Kişi, Kamu, Kurum ve Kuruluşları)

Üye İşlemÜye Takma AdıMal/Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiÜyelik sözleşmesi’nin kurulması ve ifası amacıyla kişisel verilerinizi işlememizin gerekli olmasıÜyelik formunun doldurulması ile

(Otomatik)

10 YılSaklama ve arşiv faaliyetleri

(Tedarikçi)

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Yetkili Kişi, Kamu, Kurum ve Kuruluşları)

Üye İşlemPlatform Kullanımına İlişkin Üye BilgileriMal/Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiÜyelik sözleşmesi’nin kurulması ve ifası amacıyla kişisel verilerinizi işlememizin gerekli olmasıPlatform’un kullanılması ile (Otomatik)10 YılSaklama ve arşiv faaliyetleri

(Tedarikçi)

Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Yetkili Kişi, Kamu, Kurum ve Kuruluşları)

 

 

 

İşlem Güvenliği

 

 

 

Erişim Kayıtları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesimaddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca açıkça öngörülmesiPlatform’un kullanılması ile (Otomatik)Saklama ve arşiv faaliyetleri

(Tedarikçi)

Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

(Yetkili Kişi, Kamu, Kurum ve Kuruluşları)

* Saklama ve Arşivleme Faaliyetlerimizin yürütülmesi için işbu Aydınlatma Metninde yer alan tüm veri tipleri Türkiye dışında bulunan sunucu ve altyapı hizmetleri için Google Cloud Services ve IBM Cloud hizmetlerine aktarılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri tiplerini bir sunucu üzerinde barındırma ihtiyacını karşılamak amacıyla sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup, aktif bir veri aktarımı gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Üçüncü Kişi Erişimleri

Sadece toplu, anonimleştirilmiş veriler, Hizmet Sağlayıcının uygulamayı ve hizmetlerini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla periyodik olarak harici hizmetlere iletilir. Hizmet Sağlayıcı, bilgilerinizi bu gizlilik bildiriminde açıklandığı şekillerde üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Lütfen uygulamanın, verileri işleme konusunda kendi Gizlilik Politikalarına sahip üçüncü taraf hizmetlerini kullandığını unutmayın. Aşağıda, uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının Gizlilik Politikalarına bağlantıları bulunmaktadır:

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı Tarafından Sağlanan ve Otomatik Olarak Toplanan Bilgileri şu durumlarda ifşa edebilir:

 • Bir mahkeme celbine veya benzer bir yasal sürece uymak gibi yasaların gerektirdiği durumlarda;
 • Haklarını korumak, sizin veya başkalarının güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı araştırmak veya bir devlet talebine yanıt vermek için ifşanın gerekli olduğuna iyi niyetle inandıklarında;
 • Kendi adlarına çalışan, kendilerine ifşa ettiğimiz bilgileri bağımsız olarak kullanmayan ve bu gizlilik bildiriminde belirtilen kurallara uymayı kabul eden güvenilir hizmet sağlayıcıları ile.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

* Saklama ve Arşivleme Faaliyetlerimizin yürütülmesi için işbu Aydınlatma Metninde yer alan tüm veri tipleri Türkiye dışında bulunan sunucu ve altyapı hizmetleri için Google Cloud Services ve IBM Cloud hizmetlerine aktarılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri tiplerini bir sunucu üzerinde barındırma ihtiyacını karşılamak amacıyla sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup, aktif bir veri aktarımı gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Üçüncü Kişi Erişimleri

Sadece toplu, anonimleştirilmiş veriler, Hizmet Sağlayıcının uygulamayı ve hizmetlerini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla periyodik olarak harici hizmetlere iletilir. Hizmet Sağlayıcı, bilgilerinizi bu gizlilik bildiriminde açıklandığı şekillerde üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Lütfen uygulamanın, verileri işleme konusunda kendi Gizlilik Politikalarına sahip üçüncü taraf hizmetlerini kullandığını unutmayın. Aşağıda, uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının Gizlilik Politikalarına bağlantıları bulunmaktadır:

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı Tarafından Sağlanan ve Otomatik Olarak Toplanan Bilgileri şu durumlarda ifşa edebilir:

 • Bir mahkeme celbine veya benzer bir yasal sürece uymak gibi yasaların gerektirdiği durumlarda;
 • Haklarını korumak, sizin veya başkalarının güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı araştırmak veya bir devlet talebine yanıt vermek için ifşanın gerekli olduğuna iyi niyetle inandıklarında;
 • Kendi adlarına çalışan, kendilerine ifşa ettiğimiz bilgileri bağımsız olarak kullanmayan ve bu gizlilik bildiriminde belirtilen kurallara uymayı kabul eden güvenilir hizmet sağlayıcıları ile.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel Verilerinizin:
– işlenip işlenmediğine,

– işlenme amacına ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına,

– yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına dair

– amacına uygun işlenmesini,

– yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

– ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

– uğradığınız zararların tazmin edilmesini

 

– otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

Bilgi EdinmeTalep Etmeİtiraz Etme

AB ve BK Vatandaşları İçin AB GDPR ve BK GDPR Kapsamında Haklarınız

Footbond, Kişisel Verilerinizin gizliliğine saygı göstermeyi ve Kullanıcıların haklarını kullanabilmelerini garanti etmeyi taahhüt eder.

Kullanıcılar, bu Aydınlatma Metni kapsamında ve Birleşik Krallık veya AB içinde olmaları durumunda yasalar uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

Erişim Hakkı: Kullanıcılar, Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediği konusunda bizden onay alma hakkına sahiptir ve böyle bir durumda Kullanıcılar bu tür Kişisel Verileri talep etme ve bunlara erişme hakkına sahiptir.

Düzeltme Hakkı: Kullanıcılar, yanlış Kişisel Verilerin tarafımızdan düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir ve Kullanıcılar, eksik Kişisel Verileri tamamlamak için ek Kişisel Veriler sağlama hakkına sahiptir.

Silme Hakkı (“Unutulma Hakkı”): Belirli durumlarda, Kullanıcılar bizden Kişisel Verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

İşlemenin Kısıtlanması Hakkı: Kullanıcılar, belirli bir süre ve/veya belirli durumlar için bizden işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Veri Taşınabilirliği Hakkı: Kullanıcılar, Kişisel Verilerini yapılandırılmış bir formatta bizden alma hakkına sahiptir ve Kullanıcılar, bu tür Kişisel Verileri başka bir denetleyiciye iletme (izin verme) hakkına sahiptir.

İtiraz Etme Hakkı: Belirli durumlarda Kullanıcılar, profil oluşturma da dahil olmak üzere Kişisel Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, söz konusu veriler doğrudan pazarlama amacıyla toplandığı sürece Kişisel Verilerinin daha fazla işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

Otomatik Bireysel Karar Vermeye Tabi Olmama Hakkı: Kullanıcılar, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahiptir.

Şikayette Bulunma Hakkı: Kullanıcılar, Kişisel Verilerini işlememiz konusunda ilgili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Zararların Tazmin Edilmesi Hakkı: Kullanıcıların Kişisel Verilerinin işlenmesine ilişkin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmemiz durumunda, Kullanıcılar, söz konusu ihlalin Kullanıcılara verebileceği her türlü zarar için bizden tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Birleşik Krallık ve AB GDPR Veri Koruma Haklarınızın Kullanılması

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Birleşik Krallık’ta ikamet ediyorsanız, veri koruma haklarınızla ilgili olarak Bilgi Komiserliği’ne (ICO) şikayette bulunabilirsiniz. Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) ikamet ediyorsanız, lütfen EEA’daki yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin. Ancak, siz bir Veri Koruma Kurumuna başvurmadan önce endişelerinizle ilgilenmekten memnuniyet duyarız.

Erişim, düzeltme, iptal ve itiraz haklarınızı sadece bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Bir talepte bulunmanız halinde, size mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@footbond.net adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Acıbadem Mah. Çeçen Sk. A Blok No: 25a İç Kapı no: 150 Üsküdar/İstanbul Türkiye adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.